Darüşşafaka FTR

Staj Başvurusu

STAJ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

Kurumda staj yapacakların; staja başlayacakları tarihte lisans veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş yükseköğretim kurumları öğrencisi ya da yükseköğretim kurumu mezunu veya yüksek lisans öğrencisi olmaları şartı aranır. Staja başvuru için istenilecek belgeler şunlardır:

a) Fotoğraflı Staj Başvuru Formu

b) Staja başvurulan tarih itibariyle üniversiteden temin edilecek öğrenci belgesi.

c) Staj yapma ve staj süresi ile ilgili zorunluluk varsa bunu belirten üniversiteden alınmış yazı ya da belge.

ç) Türkçe yazılmış özgeçmiş.

d) Adayın öğrenim gördüğü üniversiteden alacağı geçmiş yıllar başarı değerlendirme belgesi (transkript).

e) Staj kabul sonrası staj başvuru belgesindeki fotoğraftan 2 adet vesikalık fotoğraf daha alınacaktır.

Staj başvurusu; Staj Başvuru Formunun Kurumdan veya kurumun web sitesinden temin edilerek doldurulması ve gerekli belgelerin eklenmesi suretiyle, staj yapılacak ilgili birime doğrudan yapılır. Başvuru belgelerinin eksik olması veya eksik düzenlenmesi halinde başvurular geçersiz sayılır.

 

​​Staj Başvuru formunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
STAJ BAŞVURU FORMU