İnsan Kaynakları

Darüşşafaka ilkelerini gerçekleştirebilecek yetkin insan kaynağı

Üstlendiği sosyal sorumluluğu yerine getirebilmek için kendini eğitime adamış, sivil toplum bilinci yüksek bir insan kaynağıyla çalışmayı ilke edinen Darüşşafaka Cemiyeti’nin gerek Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerek Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda gerekse Darüşşafaka Rezidansları’nda görev yapacak personeli alanlarında uzman kişiler arasından büyük titizlikle seçilmektedir. Cemiyet’in yeniliklere açık yaklaşımına ve özgünlüğüne koşut olarak çalışanların da kendilerini sürekli yenileyebilmeleri ve geliştirebilmeleri için gerekli olanaklar onlara sağlanmaktadır.

Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Staj Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

Kurumda staj yapacakların; staja başlayacakları tarihte lisans veya yurt dışında bunlara denkliği kabul edilmiş yükseköğretim kurumları öğrencisi ya da yükseköğretim kurumu mezunu veya yüksek lisans öğrencisi olmaları şartı aranır. Staja başvuru için istenilecek belgeler şunlardır:

  •  Fotoğraflı Staj Başvuru Formu,
  • Staja başvurulan tarih itibariyle üniversiteden temin edilecek öğrenci belgesi,
  • Staj yapma ve staj süresi ile ilgili zorunluluk varsa bunu belirten üniversiteden alınmış yazı ya da belge,
  • Türkçe yazılmış özgeçmiş,
  • Adayın öğrenim gördüğü üniversiteden alacağı geçmiş yıllar başarı değerlendirme belgesi (transkript),
  • Staj kabul sonrası staj başvuru belgesindeki fotoğraftan 2 adet vesikalık fotoğraf daha alınacaktır.

Staj başvurusu; Staj Başvuru Formunun Kurumdan veya kurumun web sitesinden temin edilerek doldurulması ve gerekli belgelerin eklenmesi suretiyle, staj yapılacak ilgili birime doğrudan yapılır. Başvuru belgelerinin eksik olması veya eksik düzenlenmesi halinde başvurular geçersiz sayılır.

STAJ BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

DARÜŞŞAFAKA VE BAĞLI KURUMLARI’NIN İLANLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYANIZ

Lütfen özgeçmişlerinizi ik@darussafaka.org adresine gönderiniz.