Kardiyak Rehabilitasyon Programı

13kısadaldiatermi1Kardiyak rehabilitasyon; kalp sağlığıyla ilgili problem  yaşayan insanların yaşam kalitelerinin artırılması ve günlük yaşamlarına daha  kolay dönmelerini sağlamak için tıbbi gözetim altında uygulanan bir programdır.

Kardiyak Rehabilitasyon Programı;

Kalp hastalıklarından kaynaklanan fiziksel bozukluk veya  herhangi bir harabiyeti sınırlamayı hedefleyen, ölüm riskini azaltan ve hastanın  normal yaşantısını sürdürmesine olanak sağlayan bir programdır.

Kardiyak rehabilitasyon ile kondisyonun düzeltilmesi, fonksiyonel kapasitenin gelişmesi ile fizyolojik iyileşme, anksiyete ve depresyonun azalması, hastanın ailesi ve sosyal çevresi içindeki konumunu koruması sağlanır.