Konuşma Terapisi

dreamstime_m_21122736

Beyindeki konuşma merkezlerinde meydana gelen hasar sonucunda konuşma (afazi), konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, okuma veya yazma gibi becerilerin kısmen ya da tamamen kaybolduğu, felç geçiren hastaların yarısına yakınında görülen konuşma bozukluğu, konuşmanın akıcılığının ve ritminin bozulması (kekemelik) gibi durumlarda uzman dil ve konuşma terapistleri ile tüm bu problemlerin çözümünde profesyonel hizmet sunulmaktadır.

Yetişkinlerde Tedavi Edilebilir Bozukluklar

 • Afazi
 • Artikülasyon Bozuklukları ve Fonolojik Bozukluklar
 • Dizartri
 • Apraksi
 • Yutma Bozuklukları
 • Ses Hastalıkları ve Rezonans Problemleri
 • Kekemelik
 • Kafa Travmaları ve sonrasında gelişen lisan bozuklukları
 • Sağ hemisferi ilgilendiren dikkat, hafıza vs. bozuklukları
 • Trakeostomili ya da ventilatöre bağlı hastaların konuşma problemleri
 • Baş ve Boyun Tümörleri sonrasında gelişebilen lisan, ses ve/veya yutma bozukluklarının tedavisi
 • Demans ve buna bağlı gelişen konuşma-lisan-yutma problemleri
 • Nörolojik hastalıklara bağlı olarak gelişen konuşma-lisan- yutma problemleri (Ör: ALS, MS, Parkinson, vs.)