Solunum Rehabilitasyonu

dreamstime_m_18106494

Solunum sistemimizin gerek birincil (KOAH, kistik fibrozis, astım), gerek diğer rahatsızlıklarla ilişkili olabilen birçok problemi (Enfeksiyon, cerrahi sonrası pulmoner yani akciğer problemleri) söz konusu olabiliyor. Bu problemlerden mütevellit solunum güçlüğü, çabuk yorulma gibi olumsuz etkiler bir yana hayatı tehdit edebilen ciddi tablolar da meydana gelebiliyor.

Solunum Terapisi, bu rahatsızlıklar baş gösterdiğinde resprituvar (solunumsal) verimi artırmak, solunum kaslarını güçlendirmek, sekresyonların (salgı) etkin bir şekilde atımını sağlamak, akciğerlerin genişleyebilme yetisini korumak ve arttırmaya yönelik terapist tarafından uygulanan bir grup tedaviyi kapsıyor.

Amaç kişinin daha rahat soluk alıp vermesine yardımcı olmak ve vücuttaki oksijenizasyonu artırmaktır.

Klinik tabloya ve tedavi için bir engel olup olmamasına göre değişmekle birlikte, solunum terapisi dahilinde sekresyon (salgı) temizlenmesine yönelik birtakım manuel manevralar, akciğerlerin her bölgesinin iyi bir şekilde havalanmasını sağlayan lokal solunum egzersizleri, bir yardımcı cihaz veya makine eşliğinde yapılan ve girişimsel olmayan işlemler, egzersizler, öksürme eğitimi gibi yöntemler kullanılıyor.
Hastanın klinik durumu ve uygunluğu göz önünde bulundurularak, en uygun yöntem terapistiniz tarafından belirlenecek, uygulanacak ve gerektiğinde tedaviye hasta refakatçileri de dahil olacaktır.