İnme Rehabilitasyonu

Dünyada en sık karşılaşılan beyin ve sinir sistemi hastalıkları sorunu olan inme beyin damarlarındaki daralma, tıkanma veya kanama sonrası gelişir.

İnme sonrası gelişen hemipleji; vücudun sağ ya da sol yarısında istemli hareketin kaybı ve felç anlamına gelir.

Vücudun bir yarısında istemli hareket kaybı veya hareket azlığı, duyu bozukluğu ve ayrıca iletişim (konuşma) bozukluğu, görme alanı kaybı ya da algılama bozuklukları gibi nörolojik bulgulara neden olabilir. Tüm bulgular beyinde gerçekleşen hasarın yerine ve şiddetine bağlı olarak her hastada farklılık gösterebilir.

Rehabilitasyonda hedef kaybolmuş motor işlevi, duyusal ve algısal kaybı yeniden kazandırmak, komplikasyonları önlemek ve kişiyi mümkün olan en üst seviyede bağımsız kılmaktır.

İnme rehabilitasyonu kişinin fiziksel, bilişsel, ruhsal, medikal bakımlardan değerlendirilmesi, tüm bu değerlendirme sonuçlarına göre kişiye özgü terapi stratejilerinin oluşturulmasıdır.

Rehabilitasyon Programı;

 Hasta merkezli tedavi yaklaşımı.

 Hastalık hakkında hasta ve aile bireylerinin eğitimi.

 Akut dönemde eklem hareket açıklığı egzersizleri.

 Bası yarası, derin ven trombuzu, kontraktürler gibi komplikasyonlar için koruyucu önlemler.

 Önceden oluşmuş yaraların en uygun şekilde bakımı.

 Yatak içi dönme, köprü kurma ve oturmaya geçme çalışmaları.

 Denge koordinasyon çalışmaları (denge cihazı ile).

 Paralel bar içinde ve dışında mobilizasyon çalışmaları.

 PNF, Bobath, Johnston gibi rehabilitasyon yöntemleri ile tedavi.

 Yürüme paterninin tekrar kazanılması için LOKOMAT çalışamaları.

 Tedavi havuzunda uzman eşliğinde denge, koordinasyon, kas kuvvetlendirme ve yürüme çalışmaları.

 Klinik pilates.

 Spastisitenin medikal, fizik tedavi ajanları ve ortezlerle yönetilmesi

 Sağlam tarafın özel askı ortez ile engellenerek, kaybedilen fonksiyonların hasta tarafa günlük yaşam aktiviteleri ve kendine bakım aktiviteleri çalıştırılarak kazandırılmasının hedeflendiği modifiye constrained terapi (zorunlu kullanım terapisi), johnston yöntemi gibi özel uygulamalar.

 İş – uğraşı terapisi ile günlük yaşam fonksiyonlarına yönelik egzersizler.

Kişi rehabilitasyon sürecinde konuşma, yutma, solunum problemleri ve bilişsel sorunları açısından da değerlendirilerek konuşma ve yutma terapisi, solunum terapisi ve bilişsel rehabilitasyon yöntemleri ile de tedavi edilir.