Ortopedik Rehabilitasyon

Kas- Tendon Yaralanmaları

Kas ve tendonlar hareket fonksiyonumuz, eklemlerimizin stabilizasyonunun sağlanması gibi birçok görevi olan anatomik yapılarımızdır. Bu yapılarımız ani kontrolsüz haraketler, travmalar (kesi vb.) sonucunda yaralanabilirken bazen de çeşitli hastalıklarla bazı ilaçların uzun süreli kullanımından dolayı zayıflayabilir ve basit günlük yaşam aktiviteleri sırasında da yaralanmalar gelişebilir. Hareket sisteminin yumuşak dokuları olan bu yapıların yaralanmaları sonrasında yaralanma şiddetine gore birinci basamak ortopedik cerrahiler veya ilaç ve fiziktedavi veya rehabilitasyon olabilir. Şiddetli yaralanmalarda cerrahi sonrasında, daha düşük şiddette yaralanmalarda direkt başlanan rehabilitasyon süreci, yaralanan dokunun düzgün iyileşmesi ve kişinin tekrar sorunsuz olarak günlük yaşam aktivitelerine dönmesini amaçlamaktadır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon sırasında uygulanan elektriksel ajanlar, egzersizler ve manuel yöntemler; yaralanan dokuya, yaralanmanın bölgesine, şiddetine, kişinin diğer sağlık durumuna göre kişisel olarak planlanmalıdır. 

Merkezimizde kas-tendon yaralanmaları sonrasında kişilerin fiziksel problemlerini azaltmak, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı artırmak üzere kişiye özel hazırlanan rehabilitasyon programları uygulanmaktadır.

Diz ağrıları

Diz ağrıları toplumda sık rastlanan problemlerdir. Günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan bu problemler travma, menisküs yaralanması, bağ problemleri, kireçlenme, diz çevresi yumuşak doku problemleri gibi birçok sebepten kaynaklanabilir. Diz ağrılı bir hastanın tedavisi öncesinde yapılan fizik muayene oldukça önemlidir. Kaynağı saptanan ağrı, nedenlerine yönelik oluşturulan rehabilitasyon programları ile kontrol altına alınabilir. 

Merkezimizde diz ağrıları sonrası kişilerin fiziksel problemlerini azaltmak, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı artırmak üzere kişiye özel hazırlanan rehabilitasyon programları uygulanmaktadır.

Menisküs Yaralanması

Menisküs; diz ekleminde ekleme binen yükleri absorbe etmek, eklem yüzlerinin birbirine uyumunu sağlamak, eklem yüzlerinin beslenmesinde rol almak ve eklemin stabilitasine katkı vermek gibi görevleri olan kıkırdak yapılardır. Menisküsler ani ve sert hareketler, diz ekleminin sınırlarını zorlayan rotasyonel hareketler, ekleme taşıyabileceğinden fazla yük binmesi (aşırı kilo, yüksek ağırlık kaldırma vb.) gibi nedenlerden dolayı yaralanabilirler. 

Menisküs yırtılmasında; hareketle artan ağrı, dizde kilitlenme, şişlik, dizde boşalma (boşluğa basıyor hissi) vb. belirtiler ilk belirtiler arasında sayılabilir. 

Ani gelişen menisküs yaralanmalarında öncelikle dize binen yükün kaldırılması adına istirahat, ağrı ve şişliğin azaltılmasına yönelik medikal tedavi önerilmektedir. Çok büyük olmayan menisküs yaralanmaları fizik tedavi ve rehabilitasyon programı ile iyileştirilebilir. Fakat daha büyük, anatomik yerleşimi ve yırtılma şekli nedeniyle iyileşmesi daha zor olan yırtıklar ise cerrahi yöntemlerle tedavi edilir. Bu durumda hastanın günlük yaşamına sorunsuz dönebilmesi için cerrahi sonrası dönemde aldığı fizik tedavi ve rehabilitasyon çok önemlidir. Standart protokoller yerine hastanın, fiziksel durumu, yaşı, cinsiyeti, menisküs yaralanmasının nedeni gibi kişisel özelliklerine göre planlanmış rehabilitasyon programı tedavinin başarısında anahtar rol oynar. 

Merkezimizde menisküs yaralanmaları sonrasında kişilerin fiziksel problemlerini azaltmak, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı artırmak üzere kişiye özel hazırlanan rehabilitasyon programları uygulanmaktadır. 

Romatizmal Hastalıklar

Romatizmal hastalıklar çoğunlukla kas iskelet sistemini etkileyen, ağrı, fonksiyon kaybı ve özürlülük nedeni olan çok geniş bir hastalık grubudur. Osteoartrit (kireçlenme) gibi eklemlerin yıpranması sonucunda görülen hastalıkların yanı sıra romatoid artrit gibi sistemik hastalıkları da kapsayan bu hastalık grubunun tedavisi geniş kapsamlı bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu hastalıklarda ilaç tedavisinin yanı sıra uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon enflamatuar yanıtları (eklemlerde şişme, ağrı, kızarıklık vb.), kas sertliği ve eklem sertliği gibi semptomları azaltmayı, kas gücünü, esnekliğini ve mobiliyeyi artırmayı amaçlamaktadır. Fizik tedavi ve rehabilitasyonda bir amaç da hastalık nedeniyle el, bilek, parmaklar, diz gibi eklemlerde gelişebilecek eğrilik benzeri postür bozukluklarının engellenmesi, şayet eklemde şeklen bir bozulma gelişmişse bozulmanın daha kötü hale gelmesinin önlenmesi ve mümkün olduğunca düzeltilmesidir. Bu hastalıklarda uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon planı hastalığa, hastalığın evresine, şiddetine ve kişinin yaşına ve diğer sağlık durumuna göre planlanmalıdır.  

Merkezimizde romatizmal hastlıkların tedavisinde kişilerin fiziksel problemlerini azaltmak, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı artırmak üzere kişiye özel hazırlanan rehabilitasyon programları uygulanmaktadır.

Kireçlenme

Kireçlenme, eklemlerin yaşa bağlı olarak deforme olmasıyla karakterize bir problemdir. Kıkırdaktan başlayan, kıkırdak altındaki kemik, eklem bağları ve kapsülüne doğru ilerleyen hastalık, ağrıya ve eklemde hareket kaybına neden olur. Hareket azaldıkça eklem çevresindeki kaslar zayıflar ve incelir. Sonuçta ekleme binen yük, dejenerasyon ve dolayısıyla şikâyetler zamanla artar. Uygun rehabilitasyon programları ile dizdeki ağrı, şişlik kontrol altına alınabilir. Egzersiz tedavisiyle gücü ve esnekliği artan kaslar eklemi korur, eklem çevresi dolaşımı düzenler ve şikâyetlerin azalmasını sağlar. Merkezimizde kireçlenme problemi olan kişilerin fiziksel problemlerini azaltmak, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı artırmak üzere kişiye özel hazırlanan rehabilitasyon programları uygulanmaktadır.

Kırık

Kırık; düşme, çarpma gibi travmatik nedenlerle kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırık tedavisinin ilk basamağı ortopedistler tarafından tamamlanır. Tedavinin ilk basamağından uygulanan ortopedik girişimler ve uygulanan immobilizasyon sonrasında kas erimeleri (atrofi), eklemlerde sertleşme (kontraktür), bunlara bağlı olarak hareket kabiliyetinde azalma gelişir. Ayrıca kırık sonrası dönemde kemiğe tekrar yüklenme miktarının aşamalı olarak ayarlanması da profesyonel destek gerektirir. Tüm bu süreçlerin yönetimi kırık sonrası gelişen fiziksel problemlerin giderilmesi ve kişinin tekrar günlük yaşama dönmesi, kişiye özel rehabilitasyon programlarıyla mümkündür. 

Merkezimizde kırık sonrası kişilerin fiziksel problemlerini azaltmak, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı artırmak üzere kişiye özel hazırlanan rehabilitasyon programları uygulanmaktadır.

Kalça-Diz Protezi 

Artoplasti ağrıyı azaltmak, eklem hareket açıklığını artırmak ve stabilizasyon sağlamak amacıyla eklemin yeniden yapılandırılmasıdır. Anatomik eklem yerine yerleştirilen yeni mekanik ekleme, uygulamanın yapıldığı bölgeye göre kalça veya diz protezi denir. Ağrı veya eklemdeki diğer problemleri gidermeyi amaçlayan bu cerrahiler sonrasında yapılan rehabilitasyon programı günlük yaşama dönüş ve yapılan cerrahinin etkinliği açısından oldukça önemlidir. Klasik fizyoterapi ve rehabilitasyon ajanları, klinik pilates, su içi terapiler gibi hastanın ihtiyacına gore planan tedavi programı kişilerdeki hareketsizliğe bağlı gelişen komplikasyonları önler, diz ve kalça kaslarının kuvvetlenmesini sağlar, eklem hareket açıklığını olması gereken seviyeye getirir, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlar ve yaşam kalitesini artırır.

Merkezimizde kalça ve diz protezi cerrahileri sonrasında kişilerin fiziksel problemlerini azaltmak, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı artırmak üzere kişiye özel hazırlanan rehabilitasyon programları uygulanmaktadır.

Bel-Boyun Ağrıları 

Toplumda bel ve boyun ağrıları sık karşılaşılan problemlerdendir. Duruş bozuklukları, kireçlenme, travmalar, fıtık, iş yerindeki veya günlük yaşam alışkanlıklarındaki ergonomik yanlışlar bel, sırt ve boyun ağrılarına neden olabilir. Zamanında ve doğru şekilde tedavi edilmeyen ağrılar ise sıklıkla kronikleşme eğilimindedir. Kronik ağrı dünya genelinde insanların %20’sini etkileyen ve doktor ziyaretlerinin %15 ila %20’sini oluşturan ciddi bir problemdir. Kişilerin günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan ve yaşam kalitelerini bozan bu ağrıların sebebi, deforme olan anatomik yapının durumu ve kişinin ağrıyla ilgili olabileceği düşünülen kişisel özelliklerine göre planlanan tedavi programları ile kontrol altına alınabilir. 

Bel, boyun ağrılarının tedavisinde medikal yaklaşımların yanı sıra, elektroterapi, manuel terapi, klinik pilates, kinesiotaping, kuru iğneleme, egzersiz tedavileri ve ağrı eğitimi gibi pek çok yöntem kullanılmaktadır. 

Merkezimizde bel ve boyun ağrılarında kişilerin fiziksel problemlerini ve ağrılarını azaltmak, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı artırmak üzere kişiye özel hazırlanan rehabilitasyon programları uygulanmaktadır.