Skolyoza Tedavisi

Skolyoza çok boyutlu bakış: Skolyoz, omurganın sağa veya sola eğriliği gibi görünse de aslında omurganın yana eğilmesi yanında dönmesi ve kayması gibi birkaç boyutta yer değiştirmesi ile karakterize bir postür sorunudur. Klinik pilates ve çeşitli skolyoz egzersizlerinin omurgadaki tüm bu değişime göre planlanması, uygulanması ve doğru nefes yöntemleriyle desteklenmesi skolyozda çok boyutlu terapinin esasıdır.